دوشنبه 25 می 20

بازگشت همه به سوی پرتقالی هاست!

بعد از یک سال نبودن، دوباره برگشتیم که بترکونیم
پنج‌شنبه 30 می 19

با یه شرکت تو اونور آب همکار شدیم!

همکاری با یه شرکت اونور آب از اتفاقات شیرین این روزای پرتقالی ها...
جمعه 10 می 19

سر از تلویزیون درآوردیم!

به زودی توی نمایشگاه INOTEX میبینیمتون و البته شاید زودتر تو تلویزیون...
پنج‌شنبه 11 آوریل 19

جدی تر و البته حساس تر!

به اطمینان می تونم بگم در یکی از حساس ترین و مهم ترین دوره های سایت پرتقالی ها هستیم...
چهارشنبه 20 مارس 19

برو بریم سراغ سال 98

با هم به استقبال سال جدید می رویم. صمیمانه امیدوار هستیم این سال، سال قشنگی برای شما باشه...
سه‌شنبه 12 مارس 19

پیش به سوی ادامه داستان!

به دنبال این هستیم راهی پیدا کنیم توی پارک علم و فناوری و یه هم تیمی جدید پیدا کنیم!
یکشنبه 3 مارس 19

همچنان پیش میریم تا ببینیم به کجا میرسیم…

حالا به دنبال این هستیم که با تمام سرعت و قدرت به ضبط آموزش و تبلیغ سایتمون برای مخاطبان بپردازیم
چهارشنبه 6 فوریه 19

الان دیگه وقته اتفاقات دلچسبه!

حالا به دنبال این هستیم که با تمام سرعت و قدرت به ضبط آموزش و تبلیغ سایتمون برای مخاطبان بپردازیم
دوشنبه 25 می 20

بازگشت همه به سوی پرتقالی هاست!

بعد از یک سال نبودن، دوباره برگشتیم که بترکونیم
پنج‌شنبه 30 می 19

با یه شرکت تو اونور آب همکار شدیم!

همکاری با یه شرکت اونور آب از اتفاقات شیرین این روزای پرتقالی ها...
جمعه 10 می 19

سر از تلویزیون درآوردیم!

به زودی توی نمایشگاه INOTEX میبینیمتون و البته شاید زودتر تو تلویزیون...
پنج‌شنبه 11 آوریل 19

جدی تر و البته حساس تر!

به اطمینان می تونم بگم در یکی از حساس ترین و مهم ترین دوره های سایت پرتقالی ها هستیم...
چهارشنبه 20 مارس 19

برو بریم سراغ سال 98

با هم به استقبال سال جدید می رویم. صمیمانه امیدوار هستیم این سال، سال قشنگی برای شما باشه...
سه‌شنبه 12 مارس 19

پیش به سوی ادامه داستان!

به دنبال این هستیم راهی پیدا کنیم توی پارک علم و فناوری و یه هم تیمی جدید پیدا کنیم!
یکشنبه 3 مارس 19

همچنان پیش میریم تا ببینیم به کجا میرسیم…

حالا به دنبال این هستیم که با تمام سرعت و قدرت به ضبط آموزش و تبلیغ سایتمون برای مخاطبان بپردازیم
چهارشنبه 6 فوریه 19

الان دیگه وقته اتفاقات دلچسبه!

حالا به دنبال این هستیم که با تمام سرعت و قدرت به ضبط آموزش و تبلیغ سایتمون برای مخاطبان بپردازیم