دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

پیش به سوی ضبط آموزش

فاز بعدی تیم پرتقالی ها این است که با بیشترین قدرت به تولید آموزش های ویدیویی با کیفیت و البته محتوای ناب و منحصر به فرد بپردازد.
سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷

همچنان در حال تغییر

همچنان در تلاشیم تا بتوانیم سایت پرتقالی ها را به بهترین شکل ممکن آماده کنیم تا بتوانیم با قدرت آنچه می خواهیم را عرضه کنیم.
جمعه ۹ آذر ۹۷

داستان پرتقالی ها شرو شد!

بعد از حدود 4 ماه تلاش و پایین و بالا کردن سایت پرتقالی ها؛ سلام دنیا...!
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

پیش به سوی ضبط آموزش

فاز بعدی تیم پرتقالی ها این است که با بیشترین قدرت به تولید آموزش های ویدیویی با کیفیت و البته محتوای ناب و منحصر به فرد بپردازد.
سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷

همچنان در حال تغییر

همچنان در تلاشیم تا بتوانیم سایت پرتقالی ها را به بهترین شکل ممکن آماده کنیم تا بتوانیم با قدرت آنچه می خواهیم را عرضه کنیم.
جمعه ۹ آذر ۹۷

داستان پرتقالی ها شرو شد!

بعد از حدود 4 ماه تلاش و پایین و بالا کردن سایت پرتقالی ها؛ سلام دنیا...!
ورود