یکشنبه 14 آوریل 19
فایل robots.txt چیست؟

فایل robots.txt چیست و چگونه می توان آن را ساخت؟

وظیفه فایل robots.txt جلوگیری از دسترسی ربات ها و خرنده های گوگل به برخی محتواهای خاص وبسایت شماست. […]
ورود